GURU DAN KARYAWAN

Nama : KAMTO, S.Pd. M.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK : Kepala Sekolah
Pendidikan : S2

Nama : DRa. DWI SUHARTATI, MM.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : WIDAYANTO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Islam
Jenis PTK :
Pendidikan : D4/ S1

Nama : MARHENDRA LILIK RETNAWAN
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : Drs. CATUR ENDRO YUWONO
NIP : 19640318 199512 1 00
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan : D4/ S1

Nama : MM. INDRIYATUN
NIP : 131678528
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan : D4/ S1

Nama : SUKARNI
NIP : 1973042202007012006
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan : D4/ S1

Nama : JOKO SUSILO
NIP : 196602131992031008
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan : D4/ S1

Nama : SRI PUSPANINGRUM
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Islam
Jenis PTK :
Pendidikan : D4/ S1

Nama : SRI HARINI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : JOENATAN PRASETYA
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : RETNO SUSANTI, S.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : RETNO SRIMURTINI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : DRa. TRI SUNARYATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : HARYANTI, S.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : TURIJAN
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SISWANTO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : PAULUS RUKIJO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : BUDI HANDAJANI,S.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : RENI ANGESTI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SYUKRON ZABIDI
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : NETTY HARTATI, S.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : KOES HARYANTI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : KHRISTINA TITIK SETYOWATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SITI MUSLIKHAH, S.Pd.
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : KADARWATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : YULI SUHARTATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : ROLASIYAH
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : LINA KUSUMA WARDANI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : WAWAN KUSWANTO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SRI YULIATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : GUNIS ANDRIAN
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : KARSIDI
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : KRISTIANI SRI HENDRAYANTI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SUPARNO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : ENDANG TULISTYOWATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SRI RAHAYU
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : DWI SUHARTATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : FARIDA NURAINIYATI,S.PD
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SRI SUNARTI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : HERI SUHUD KUSTOYO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : ROMELAN
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : NOVI IRAWATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : TRI NURMASAKTI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : BENEDICTUS SUPRIYADI
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : WULAN YUNIATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : ARIF HARYANTO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : FADJAR SUSANTO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : MASIKIN
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : TIKNO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : ANDI KUSWANTO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : MEI RINA SINTAWATI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : ALI SAEFULAH
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : YULIANI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : DIYAH DAMAYANTI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SUPRIONO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : SARDIONO
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : WAHYUDATI ERININGSIH
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : RINNY NUSANTARI
NIGB :
NUPTK :
JK : Perempuan
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :

Nama : YATIMAN
NIGB :
NUPTK :
JK : Laki-Laki
TTL : , 00/00/0000
Agama : Lainnya
Jenis PTK :
Pendidikan :